Maciej Kucharski Komornik Sądowy Koszalin

Elementor #286

KANCELARIA

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769 ze zm. rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie obejmującej teren:

  • MIASTO KOSZALIN
  • MIASTO I GMINA DARŁOWO
  • MIASTO I GMINA POLANÓW
  • MIASTO I GMINA SIANÓW
  • GMINA BĘDZINO
  • GMINA BIESIEKIERZ
  • GMINA MALECHOWO
  • GMINA MANOWO
  • GMINA MIELNO
  • GMINA ŚWIESZYNO

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KANCELARIĘ

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Możliwość zweryfikowania danych osobowych dłużnika oraz ustalenie aktualnego adresu.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

System dostępu do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Umożliwia ustalenie czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

OGŁOSZENIA

DOKUMENTY DO POBRANIA