Maciej Kucharski Komornik Sądowy Koszalin

23.04.2024 OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2024 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości należącej do dłużnika Leszka Wasilewskiego, stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 46,58 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, wc i łazienki oraz udziału we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku wynoszącym 168/10000 położonej pod adresem: 75-833 Koszalin, ul. Lutyków 27B/8 , dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00028135/1.

Czynność opisu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika pod adresem:
Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/81

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Maciej Kucharski