21.06.2022 g. 14.00 Opis i oszacowanie nieruchomości

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Piotr Żebrowski
05-200 Wołomin, ul. Gryczana 32

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 o godz. 14:00 w: Kancelarii Komornika (Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 76-004 Sianów, obręb 0050 Węgorzewo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00106891/9

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Maciej Kucharski