21.12.2021 Opis i oszacowanie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Mirosława Wierzchowiecka
Szymon Wierzchowiecki
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2021 o godz. 11:00 w: Kancelarii Komornika (Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81)

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
75-415 Koszalin, ul. Tadeusza Kościuszki 3/2,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00058974/3

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Julien Gauthier Womens Jersey