22-06-2021 g. 10.30 Opis i Oszacowanie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

Jacek Wiśniewski

05-220 Zielonka, ul. Przemysłowa 4/45

którego reprezentuje: Sabina Sekuła (Kurator) Sąd Rejonowy w Koszalinie II Wydział Karny, 75-626 Koszalin ul. Władysława Andersa 34

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021 o godz. 10:30 w: Kancelarii Komornika (Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

76-004 Sianów, obręb 0050,Węgorzewo,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00106843/8

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Maciej Kucharski
Julien Gauthier Womens Jersey