22-06-2021 g. 10.00 Opis i Oszacowanie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

Piotr Żebrowski

05-200 Wołomin, ul. Gryczana 32

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika (Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

76-004 Sianów, obręb 0050, Węgorzewo,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00106892/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Julien Gauthier Womens Jersey