25.02.2020 g. 10.00 Opis i Oszacowanie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

          Zbigniew Oleszko

          75-343 Koszalin,   ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza 4B/15

          Barbara Oleszko

          75-343 Koszalin,   Kwiatkowskiego Eugeniusza 4B/15

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu25-02-2020 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika (Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81) zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o powierzchni użytkowej 26,5m2, skłądającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpkoju, położonego: 75-343 Koszalin, Kwiatkowskiego Eugeniusza 4B,   

wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE (Adres spółdzielni:  75-343 Koszalin, ul. Na Skarpie 17), dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Julien Gauthier Womens Jersey