03/09/2019 godz. 10:00 Opis i Oszacowanie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

          Krzysztof Kmita

       

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2019 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika (Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81) zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr 383 o powierzchni użytkowej 21,2m2, nie posiadającego odrębnej księgi wieczystej, znajdującego się w budynku nr X nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1K/00079146/3, położonego: 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska,     

wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE (Adres spółdzielni:  75-343 Koszalin, ul. Na Skarpie 17)

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                         Komornik Sądowy
                                          Maciej Kucharski
Julien Gauthier Womens Jersey