Maciej Kucharski Komornik Sądowy Koszalin

KANCELARIA

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Macieja Kucharskiego została utworzona w kwietniu 2011r.

Od 01.01.2022r. rewir komornika obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie. tj.:

MIASTO KOSZALIN, MIASTO I GMINA BOBOLICE, MIASTO I GMINA POLANÓW, MIASTO I GMINA SIANÓW, GMINA BĘDZINO, GMINA BIESIEKIERZ, GMINA MANOWO, GMINA MIELNO, GMINA ŚWIESZYNO.

W 2022r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski nie przyjmuje spraw spoza rewiru, w oparciu o wniosek z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 ze zm.).

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KANCELARIĘ

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Możliwość zweryfikowania danych osobowych dłużnika oraz ustalenie aktualnego adresu.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

System dostępu do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Umożliwia ustalenie czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

LICYTACJE

DOKUMENTY
DO POBRANIA

Wniosek

egzekucyjny

Wniosek

o doręczenie/ustalenie adresu

Formularz

skargi na czynności komornika

KONTAKT

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 
Maciej Kucharski 

Kancelaria Komornicza nr VII w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 40 lokal 81 (Jowisz IIIp.)
75-037 Koszalin

tel./fax 94 342-39-89
e-mail: kancelaria@komornikkoszalin.pl
nr rachunku bankowego komornika:
IBAN: (PL) 40 15001096 1210 9008 8957 0000 SWIFT: WBKPPLPP

Kancelaria komornika czynna
jest codziennie w godzinach
od 9.00 do 15.00.

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 do 16.00.