Maciej Kucharski Komornik Sądowy Koszalin

KANCELARIA

Komornik Maciej Kucharski został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
w dniu 18 października 2010r., a kancelaria została utworzona  w  dniu 1 kwietnia 2011r.

                       Od dnia 01.01.2022r. rewir komornika obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie tj.:

  MIASTO KOSZALIN (75-950),  MIASTO I GMINA POLANÓW (76-010), MIASTO I GMINA SIANÓW (76-004), GMINA BĘDZINO (76-037),        GMINA BIESIEKIERZ (76-039), GMINA MANOWO (76-015), MIASTO I GMINA MIELNO (76-032), GMINA ŚWIESZYNO (76-024),                MIASTO I GMINA BOBOLICE (76-020)

           Od dnia 01.01.2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski jest uprawniony do przyjmowania spraw spoza rewiru,
w oparciu o wniosek wierzyciela z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 ze zm.), na obszarze właściwości
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wyłączeniem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KANCELARIĘ

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Możliwość zweryfikowania danych osobowych dłużnika oraz ustalenie aktualnego adresu.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

System dostępu do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Umożliwia ustalenie czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

LICYTACJE

DOKUMENTY
DO POBRANIA

Wniosek

egzekucyjny

Wniosek

o doręczenie/ustalenie adresu

Formularz

skargi na czynności komornika

KONTAKT

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 
Maciej Kucharski 

Kancelaria Komornicza nr VII w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 40 lokal 81 (Jowisz IIIp.)
75-037 Koszalin

tel./fax 94 342-39-89
e-mail: kancelaria@komornikkoszalin.pl
nr rachunku bankowego komornika:
IBAN: (PL) 40 15001096 1210 9008 8957 0000 SWIFT: WBKPPLPP

Kancelaria komornika 
czynna jest codziennie
w godzinach
od 9.00 do 15.00.
Komornik przyjmuje strony 
we wtorki w godzinach
od 10.00 do 16.00.