Maciej Kucharski Komornik Sądowy Koszalin

Komornik Sądowy Maciej Kucharski ukończył wyższe studia prawnicze jak i administracyjne, posiada przeszło 25-letnie doświadczenie. Kancelaria komornika Macieja Kucharskiego, została utworzona w kwietniu 2011r. Rewir komornika obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie tj.:

GMINA BĘDZINO (76-037), GMINA BIESIEKIERZ (76-039), MIASTO I GMINA BOBOLICE (76-020), MIASTO KOSZALIN (75-950), GMINA MANOWO (76-015), MIASTO I GMINA MIELNO (76-032), MIASTO I GMINA POLANÓW (76-010), MIASTO I GMINA SIANÓW (76-004), GMINA ŚWIESZYNO (76-024).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski jest także uprawniony do prowadzenia spraw na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wyłączeniem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KANCELARIĘ

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Możliwość zweryfikowania danych osobowych dłużnika oraz ustalenie aktualnego adresu.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

System dostępu do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Umożliwia ustalenie czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

LICYTACJE

DOKUMENTY
DO POBRANIA

Wniosek

egzekucyjny

Wniosek

o doręczenie/ustalenie adresu

Formularz

skargi na czynności komornika

KONTAKT

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Maciej Kucharski Kancelaria Komornicza nr VII w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 40 lokal 81 (Jowisz IIIp.)
75-037 Koszalin
EPU  ID:  1725

tel./fax 94 342-39-89
email: kancelaria@komornikkoszalin.pl

nr rachunku bankowego komornika: IBAN: (PL) 40 15001096 1210 9008 8957 0000

SWIFT: WBKPPLPP

Kancelaria komornika
czynna jest codziennie
w godzinach
od 9.00 do 15.00.

 

Komornik przyjmuje strony
we wtorki w godzinach
od 10.00 do 16.00.