Kancelaria

KANCELARIA

Kancelaria komornika Macieja Kucharskiego została utworzona w kwietniu 2011r. Komornik działa w rewirze obejmującym obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie tj.:

MIASTO KOSZALIN, MIASTO I GMINA DARŁOWO, MIASTO I GMINA POLANÓW, MIASTO I GMINA SIANÓW, GMINA BĘDZINO, GMINA BIESIEKIERZ, GMINA MALECHOWO, GMINA MANOWO, GMINA MIELNO, GMINA ŚWIESZYNO.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 ze zm.), Komornik Sądowy Maciej Kucharski uprawniony jest do prowadzenia spraw egzekucyjnych z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wyłączeniem spraw:

  1. egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KANCELARIĘ

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Możliwość zweryfikowania danych osobowych dłużnika oraz ustalenie aktualnego adresu.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

System dostępu do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Umożliwia ustalenie czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

LICYTACJE

DOKUMENTY
DO POBRANIA

Wniosek

egzekucyjny

Oświadczenie

o wyborze komornika

Formularz

skargi na czynności komornika

KONTAKT

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 
Maciej Kucharski 

Kancelaria Komornicza nr VII w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 40 lokal 81 (Jowisz IIIp.)
75-037 Koszalin

tel./fax 94 342-39-89
e-mail: kancelaria@komornikkoszalin.pl
nr rachunku bankowego komornika:
IBAN: (PL) 40 15001096 1210 9008 8957 0000 SWIFT: WBKPPLPP

 

Kancelaria komornika czynna
jest codziennie w godzinach
od 9.00 do 15.00.

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 do 16.00.

Julien Gauthier Womens Jersey