Kancelaria

KANCELARIA

Kancelaria komornika Macieja Kucharskiego została utworzona w kwietniu 2011r. Komornik działa w rewirze obejmującym obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie tj.:

MIASTO KOSZALIN,  MIASTO I GMINA DARŁOWO,  MIASTO I GMINA POLANÓW,  MIASTO I GMINA SIANÓW,  GMINA BĘDZINO,  GMINA BIESIEKIERZ,  GMINA MALECHOWO,  GMINA MANOWO,  GMINA MIELNO,  GMINA ŚWIESZYNO

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 ze zm.), Komornik Sądowy Maciej Kucharski uprawniony jest do prowadzenia spraw egzekucyjnych  z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wyłączeniem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KANCELARIĘ

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Możliwość zweryfikowania danych osobowych dłużnika oraz ustalenie aktualnego adresu.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

System dostępu do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Umożliwia ustalenie czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

LICYTACJE

DOKUMENTY
DO POBRANIA

Wniosek

egzekucyjny

Oświadczenie

o wyborze komornika

Formularz

skargi na czynności komornika

KONTAKT

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 
Maciej Kucharski 

Kancelaria Komornicza nr VII w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 40 lokal 81 (Jowisz IIIp.)
75-037 Koszalin

tel./fax 94 342-39-89
e-mail: kancelaria@komornikkoszalin.pl
nr rachunku bankowego komornika:
IBAN: (PL) 40 15001096 1210 9008 8957 0000 SWIFT: WBKPPLPP

 

Kancelaria komornika czynna
jest codziennie w godzinach
od 9.00 do 15.00.

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 do 16.00.