//www.w3.org/1999/xhtml"> Komornik Koszalin - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski